Velkommen til DH

DH: Flere gode initiativer i handicapudspil

DH ser flere gode initiativer i regeringens handicapudspil. DH har lavet et notat over de fire indsatsområder, som udspillet berører.

Få gode råd til DH-afdelingens handicappolitiske arbejde

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Lokalpuljen er en ny pulje rettet mod lokalt handicappolitisk arbejde. Puljen administreres af Danske Handicaporganisationer. Der er mulighed for at søge frem til 7. november.

Lokalpuljen på 3,4 millioner kr. har til formål at støtte det lokale frivillige foreningsliv inden for handicapområdet. Alle lokale handicaporganisationer og handicapforeninger kan søge puljen til aktiviteter, der finder sted i perioden fra 15. december 2018 - 14. december 2019. Bemærk, at lokale DH...

Regeringen vil med et nyt lovforslag åbne op for at lade personer, der i dag er umyndiggjorte, få mulighed for at sætte deres kryds ved folketingsvalg. Et stort og vigtigt skridt for mennesker med handicap, lyder det fra Danske Handicaporganisationer (DH).

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) DH: Stor sejr for demokratiet og mennesker med handicap  Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler: ”Det er rigtig vigtigt, at regeringen nu foreslår at give en gruppe mennesker under værgemål stemmeret. Det er...

Socialdemokraterne har præsenteret et sundhedsudspil, der blandt andet har fokus på lighed i sundhedsvæsnet. DH er generelt positiv overfor udspillet, men mangler et fokus på oversete sygdomme hos mennesker med handicap.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler: ”Ros til Socialdemokratiet for, at vil skabe mere lighed i sundhedsvæsnet og fokusere på høj dødelighed hos mennesker med psykisk sygdom. Flere handicapgrupper dør lang...

Regeringen foreslår koordinerende sagsbehandlere og sammenhængende planer for borgerne. Det er positivt, men husk retssikkerheden, mener DH.

Regeringen har fremlagt en række forslag, der skal sikre en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov. Det er en del af regeringens Sammenhængsreform. Danske Handicaporganisationer (DH) er positiv overfor planerne om én koordinerende sagsbehandler og én samlet plan for borgerne. Th...

Kalender

Efterårskursus og formandsmøde, region Nord- og Midtjylland den 27. oktober 2018

Sted:
Golf Hotel Viborg, Golf Salonen, Hans Tausens Allé 1, 8800 Viborg

Efterårskursus og formandsmøde, Region Syddanmark den 28. oktober 2018

Sted:
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Efterårskurus og formandsmøde, region Hovedstaden og Sjælland den 3. november 2018

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup